Träd & Stenar i Kjugekull I by Gustaf_E on Flickr.